Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służb BHP